Published: Sep 3, 2020

ҚОРАКЎЛ ҚЎЗИЛАРНИНГ ТЕРИ ТЎҚИМАСИ ҚАЛИНЛИГИ ВА МУСТАҲКАМЛИГИ

Dec 1, 2020
171-172
Назарова Моҳира Азаматовна

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИГА БИРИКТИРИЛГАН ЕРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ДАВР ТАЛАБИ

Oct 20, 2020
Б.Б.Минасипов

O‘QUVCHILARDA ELEKTRON RESURSLAR VA TARBIYAVIY TADBIRLAR VOSITASIDA EKOLOGIK TARBIYANI TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI

Oct 19, 2020
159-161
Abdullaeva Dilnoza Narzullaevna, Muhiddinova Zohida Bahodirovna

On the Theory of Cultural Approach to Translation

Dec 1, 2020
168-170
Kasimova Nigina

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHATLARI

Oct 19, 2020
159-161
Mirzahmedova Umida Qahhardjanovna

ЎРТА ТАЪЛИМ ТИЗИМИ БОШҚАРУВНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Oct 3, 2020
130-133
Эшонқулов Ҳ.М

ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Oct 2, 2020
120-126
Шакадирова Нигора Иргашевна

BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING, AHAMIYATI

Oct 2, 2020
115-116
Xaydarova Muxabat Eshkulovna, Abrayeva Jarqin Qilichivna

O`ZBEK XONLIKLARINING SIYOSIY-HUQUQIY VA IJTIMOIY HOLATLARI

Oct 2, 2020
111-112
Fayziyeva Shahzoda Axtamovna, Farmonova Zilola Bahodirovna

O‘QUVCHILARNI KASB-HUNARGA QIZIQTIRISHDA MUTAFAKKIRLAR ME’ROSIDAN FOYDALANISH

Oct 2, 2020
105-106
Jabborova Robiya Norqulovna

O‘QUVCHILARDA ELEKTRON RESURSLAR VA TARBIYAVIY TADBIRLAR VOSITASIDA EKOLOGIK TARBIYANI TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI

Oct 17, 2020
159-161
Abdullaeva Dilnoza Narzullaevna, Muhiddinova Zohida Bahodirovna

КИМЁВИЙ МЕТАЛЛАР ВА УЛАРНИНГ ХОССАЛАРИ

Oct 2, 2020
100-102
Фармонова Шоира Бобоназаровна

AFRIKA LAQQA BALIĢINI BALIQCHILIK XÒJALIKARIDA YETISHTIRISH

Oct 17, 2020
155-158
Kòptilewova Raziya Baxadurovna

BIOLOGIYA FANINI OʻQITISH METODIKASI, NERV SISTEMA KASALLIKLARI

Oct 2, 2020
96-97
Raxmatova Aziza Abdirazzoqovna

CONTINUOUS AND SYNCHRONICAL TRANSLATION ISSUES

Oct 16, 2020
143-146
Olimov Shokhrukh

ИҚТИСОДИЁТ ТАРМОҚЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЎРНИ.

Oct 13, 2020
134-139
Валиева Сайёра Хушбаковна

САФАРНОМАЛАРДА ХИВА ХОНЛИГИГА ОИД АЙРИМ ЭТНОНИМ ВА ЭТНОТОПОНИМЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ (XIX АСР РУС САЙЁҲЛАРИ АСАРЛАРИ АСОСИДА)

Oct 3, 2020
127-129
Зокиров Бехзоджон Илхомжон ўғли

СУВ САРФИНИ МОНИТОР ҚИЛУВЧИ АХБОРОТ ТИЗИМИ

Oct 2, 2020
117-119
Абдуллаев А, , Жўраев М, , Холбўтаев А

Ўрта Осиё жамиятида аёллар роли. (Темурийлар давлати мисолида)

Sep 23, 2020
1-3
Бозоров Муҳаммад Алижон ўғли

ҲУМАЙД КЕШИЙ ВА ИМОМ МОТУРИДИЙ ТАФСИРЛАРИ ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК ОЛИ ИМРОН СУРАСИ МИСОЛИДА

Sep 23, 2020
4-6
Зуҳриддинова Умидабону

ЎСМИРЛАРДА ДЕСТРУКТИВ ХУЛҚ-АТВОР ЮЗАГА КЕЛИШИНИНГ ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ

Sep 23, 2020
7-9
Кубаев Маъруф Қосим ўғли

ABULHAMID CHO’LPONNING ADABIY-TANQIDIY QARASHLARI

Sep 23, 2020
10-12
Berdiyeva Malohat Ahadovna, Saidova Xurshida O’ktamovna

O`ZBEK VA KOREYS TILLARIDA NISBAT KATEGORIYASI

Sep 23, 2020
13-15
Erkinboyeva Gulhayo Yolqin qizi

TARJIMON ETIKASI

Sep 23, 2020
16-18
Eshmurodov Dilmurod

HOZIRGI DAVRDA FORS KO’RFAZI MINTAQASINING GEOSIYOSIY AHAMIYATI

Sep 23, 2020
19-22
Mavlonova Durdona Behzodovna

O`ZBEK TILIDA OG`ZAKI NUTQ USLUBI TIPOLOGIYASI. ERKIN A'ZAM ASARLARI MISOLIDA

Sep 23, 2020
23-25
Bo‘riyev Jamshid

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH

Sep 23, 2020
26-27
Samatova Maxliyo Samatovna

MAKTABGACHA YOSH DAVRIDA BOLA PSIXOLOGIYASIDA O`YIN FAOLIYATINING ROLI YOXUD ’’ZAMONAVIY O`YINCHOQLAR’’

Sep 23, 2020
28-29
Kamolova Sabina Anvarjon qizi

FIZIK MASALALARNI YECHISHDA EGRI CHIZIQLI INTEGRALLARDAN FOYDALANISH

Sep 25, 2020
30-32
Matchonov Quvonchbek Po‘lat o‘g‘li

USTOZ MA’RIFAT BOG‘BONI

Sep 25, 2020
33-34
Miyliyeva Dilfuza

BOSHLANG`ICH SINF O`QUVCHILARIDA TARBIYAVIY TADBIRLAR YORDAMIDA EKOLOGIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Sep 25, 2020
35-37
Muhiddinova Zohida Bahodirovna

ZEBO, THE COURAGE OF UZBEK WOMAN IN BATTLE IN 1942, FRIGHTENED THE ENEMY LIKE FIRE

Sep 25, 2020
38-40
Numanjonova Mashhura Qobiljon qizi

EINIGE GRUNDSÄTZLICHE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEM GESPROCHENEN UND GESCHRIEBENEN DEUTSCHEN

Sep 25, 2020
41-43
Qodirova Shohsanam Boboxon qizi

O`ZBEK TILI- MILLAT RUHI

Sep 25, 2020
44-46
Urinova Nasiba Husanovna

REGIONALE VARIATIONEN DES DEUTSCHEN: STANDARTSPRACHE, UMGANGSSPRACHE

Sep 25, 2020
47-49
Qodirova Shohsanam Boboxon qizi

ADABIYOT FANINI BOSHQA GUMANITAR FANLAR BILAN BOG’LAB O’RGATISH

Sep 25, 2020
50-51
Qurbonova Dilnoza Abduxalilovna

ERTAK TERAPIYA ORQALI BOLAGA TA’SIR ETISH USULLARI

Sep 26, 2020
52-55
Raxmonova Saida

O`zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik instituti fondlarida saqlanayotgan turkiy tillarda yozilgan farmakologiya va veterenariya sohalariga oid manbalar

Sep 26, 2020
56-60
Toirov A. O., A.X. Doniyorov

“DORIVOR LIMONO’T O’SIMLIGINING O’STIRISH AGROTEXNIKASI”

Sep 26, 2020
61-62
Xabibullo Xoji Xojarbibi Alisher qiz

SPORTDAGI YUTUQLARIMIZ SEN UCHUN- VATAN!

Sep 26, 2020
63-65
Xalikulova Fotima Baxranovna

RUS TILI VA OʻZBEK TILI OʻRTADAGI RUS TILINING OʻZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Sep 26, 2020
66-68
Yusupova Barchinoy Qaxramanovna

RUS TILI VA OʻZBEK TILI OʻRTADAGI RUS TILINING OʻZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Sep 26, 2020
69-71
Yusupova Barchinoy Qaxramanovna

ИНТЕРНЕТНИНГ ЁШЛАР МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ҲАЁТИГА ТАЪСИРИ

Sep 26, 2020
72-74
Қаххоров Сарвар

АБУ ЗАЙД ШАЛАБИЙ ҲАЁТИ ВА ИЖОДИ

Sep 26, 2020
75-77
Қурбонов Шукуржон Sobirov

ҚУРЪОНИ КАРИМ МАЪНО ТАРЖИМАЛАРИ: УМУМИЙ КЎЗҚАРАШ

Sep 26, 2020
78-80
Равшанхон Иброҳимов

МАВЛОНО ЮСУФ ҚАРАБОҒИЙ

Sep 26, 2020
81-82
Сабуров Жалолиддин , Рахматов Аббосбек

ТУРКИЯ РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИДА ДАВЛАТ ВА ДИН ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАРНИНГ АКС ЭТИШИ

Sep 26, 2020
83-85
Усмонова Феруза

ҲАНАФИЙЛИКНИНГ МЎТАБАР МАНБАЪЛАРИ

Sep 26, 2020
86-88
Шавкатжон Халилов

“МУҲИТУЛ БУРҲАНИЙ” АСАРИ ИСЛОМ ҲУҚУҚШУНОСЛИГИГА ОИД МУҲИМ МАНБА

Sep 26, 2020
89-91
Эркаев Маъмуржон Рахмонбердиевич

ZAMONAVIY PEDAGOG-ZAMON TALABI

Sep 27, 2020
92-94
Sattarova Nurxon Fayzullayevna

FALSAFA DARSLARIDA INTERAKTIV PEDAGOGIK USULLARNING QO’LLANILISHI

Sep 27, 2020
95-96
Islomova Dildora Xamidullayevna

TUB SONLAR MAVZUSINING MAKTAB JARAYONIDA O`QITILISHINING MUHUMLIGI , TUB SONLAR HAQIDA ASOSIY NAZARIY TUSHUNCHALAR

Sep 27, 2020
97-98
Zikriyoyev Kamoliddin Haydarovich

MANZARA JANRIDA ISHLAGAN O’ZBEK RASSOMLARI ISHLARI TALQINI

Sep 27, 2020
99-101
Odilov Kamoliddin Qobil o’g’li

RUHIYAT SATRLARI : ZAMONAVIY O’ZBEK ADABIYOTINING YIRIK VAKILI NAZAR ESHONQULNING HIKOYALARI HAQIDA

Sep 27, 2020
102-105
Karimboyeva Shahzoda Kamoladdin qizi

HOZIRGI KUNDA IJTIMO’IY SIYOSIY JARAYONLARDA YOSHLARNING O’RNI

Sep 29, 2020
106-108
Shamsiyeva Mahfuza To`lqin qizi

BOSHLANG’ICH SINFLARDA QANDAYB QILIB INGLIZ TILI DARSINI OSON O’QITISH METODIKASI

Sep 29, 2020
109-111
Sattarova Nafisa Fayzulla qizi

UMUM TA’LIM MAKTABLARIDA TASVIRIY SAN’ATNI TUTGAN O’RNI VA UNI O’QITISH METODIKASI

Sep 29, 2020
112-114
Normuratov Baxtiyor Mamadaminovich

“O`ZBEKISTONDA ILM-FAN VA TA`LIM MASALALARI: PSIXOLOGIYA SOHASIDAGI MUAMMO (KAMCHILIK) VA YECHIMLAR”

Sep 29, 2020
115-117
Tursinova Nurdona O`tkirali qizi

TASVIRIY SAN`ATDA KOMPOZITSIYA TUSHUNCHASI VA QONUNIYATLARI. NATYURMORT KOMPOZITSIYASINI TUZISH ISHLASH TEXNIKASI

Sep 29, 2020
118-120
Toshpo’latov Ro’ziqul Muhammadievich

INGLIZ TILINING DUNYO HAMJAMIYATIDA TUTGAN O`RNI

Sep 29, 2020
121-123
Oblayeva Shoxida Nurrullayevna

PROBLEMS IN TEACHING ENGLISH AND THE SOLUTIONS

Sep 29, 2020
124-125
Tursunova Gulnoza Amirqulovna

NON-VERBAL COMMUNICATION

Sep 29, 2020
126-128
Alimbayeva Zuhra Zaripbayevna

МОЛИЯВИЙ ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ПУЛ-КРЕДИТ СИЁСАТИНИНГ ВОСИТАЛАРИ

Sep 29, 2020
129-131
Абдуллаев Некруз Абдуллаевич

БОЛАЛАР ТАРБИЯСИДА ТАСВИРИЙ ФАОЛИЯТНИНГ ЎРНИ

Sep 29, 2020
132-133
Ачилова Соҳиба Ҳамидовна, Райимова Шаҳноза Содиқовна

“БИРРУЛ ВОЛИДАЙН” АСАРИНИНГ ҚЎЛЁЗМА НУСХАЛАРИ

Sep 29, 2020
134-137
Бобоназаров Давронбек Тўраназар ўғли

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВИРТУАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ

Sep 29, 2020
138-139
Жуманов Эрдавлат Шарифжон ўғли

АЛ-МОТУРИДИЙ АСАРЛАРИНИ ИСЛОМ ЦИВИЛИЗАЦИЯ РИВОЖИДАГИ АҲАМИЯТИНИ ЎРГАНИННИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ

Sep 29, 2020
140-142
Раҳмонова Моҳигул Фарҳоджон қизи

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯБЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Sep 29, 2020
Талипов Жахангир Батирович

PREZIDENT MAKTABLARIGA JORIY ETILAYOTGAN “STEAM” O`QUV DASTURI VA KELAJAKDA UNING TA’LIM TIZIMIDAGI AHAMIYATI

Sep 29, 2020
146-148
Behzod Tashov Sabirjanovich

INGLIZ TILI DARSIDA JAMOAVIY MASHQLAR

Sep 29, 2020
149-151
Xaydarova Lola Shuxratovna

MUSTAQILLIKKACHA BO‘LGAN DAVRDA O‘ZBEK XALQI MILLIY URF ODATLARINING TAHQIRLANISHI

Sep 30, 2020
152-154
Shotemirova Aziza

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHATLARI

Oct 17, 2020
162-164
Mirzahmedova Umida Qahhardjanovna

INGLIZ TILINING DUNYO HAMJAMIYATIDA TUTGAN O`RNI

Sep 30, 2020
155-157
Oblayeva Shoxida Nurrullayevna

YUQORI SINFLARDA INGLIZ TILI FANI O`QITISHNING O`ZIGA XOSLIGI

Sep 30, 2020
158-160
Atayeva Shoxista Komiljanovna

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО УДАРЕНИЯ

Sep 30, 2020
161-165
Богданова Т.М

КИТАЙСКИЕ ЦИФРЫ

Oct 13, 2020
140-142
Атамурадова Мавзуна, Ибрагимова Инобат, Атамурадова Фарида

“MENTAL ARIFMETIKA” TO’GARAK MASHG’ULOTLARINI OLIB BORISHDA “ABAKUS SSHYOTI”NING AHAMIYATI

Oct 2, 2020
107-110
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna

BOSHLANG‘ICH SINF DARSLARINI INTERAKTIV USULLAR YORDAMIDA TASHKIL ETISH

Oct 2, 2020
98-99
Sayidaxmedova Dildora Husanboyevna

TA’LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH

Oct 2, 2020
113-114
Usmonova Shohista Abdinabiyevna

LOYIHA TA’LIM TEXNOLOGIYALARINING BUGUNGI TA’LIM TIZIMIDAGI ROLI VA AHAMIYATI

Oct 2, 2020
103-104
O`rinboyeva Latofat G‘aybullayevna

IN THE DEVELOPMENT OF ONLINE COURSE SKILLS FOR PUBLIC EDUCATION WORKERS MODEL-PROGRAM

Oct 16, 2020
147-154
Soyibnazarov Abbosjon Ikromjonovich

BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’QITISHDA INTERFAOL TA’LIM METODLARI

Sep 30, 2020
166-167
Mamanova Moxira Bo’riyevna, Bo’riyeva Dilbar Norboyevna